User Name:       Password:      
 
Free Services
*       Reconfrim flight, train tickets
*       Currency exchange
*       Parking place (for motor-bikes)
*       Laggage storage
*       Tour information
*       Safe deposit box at reception
*       Free city map
PHAN LAN HOTEL
- Địa chỉ : 283/6 Pham Ngu Lao Street, Pham Ngu Lao Ward, Dist 1, HCM city
- Số điện thoại : (84) 8.38378749 - 8.39202269
- Fax :
- Email : phanlan_36@yahoo.com

Phan Lan Hotel in a larger map
*Thông tin của khách hàng
- Tên cá nhân/Tổ chức : (*)
- Địa chỉ : (*)
- Số điện thoại : (*)
- Email :
- Nội dung : (*)
Câu hỏi bảo vệ:    1+2= (*)
(*):Nội dung bắt buộc

- Your name:
- Compose Testimonial:
500 characters left
agoda.com
Convenience, comfort, prestige, quality ...

Come with Phan Lan Hotel
Địa chỉ: 283/6 Pham Ngu Lao Street, Pham Ngu Lao Ward, Dist 1, HCM city
Tel: (84) 8.38378749 - 8.39202269
Email: phanlan_36@yahoo.com